Home
 
ما در خدمت صنعت شما
rotater1


King Pompa

راه حل   -   مهندسی   -   همدلی


مهمترین عامل در انتخاب یک پمپ، درک صحیح نیازهای مصرف کننده می باشد. برای مهندسین ما تعریف نیازهای شما با گفتگو، تجربه و همدلی در ابتدا بسیار مهم می باشد. بدین ترتیب با انجام بهترین محاسبات بهترین محصول را می توان ارائه داد. اولین معیار در انتخاب پمپ برای مهندسین پمپ کینگ بدین ترتیب است که "پمپ را آنچنان طراحی کنند که گویا می خواهند خودشان انتخاب نمایند".


بدون شک هرکسی دوست دارد همچنین محصولی داشته باشد: "محصول آخرین تکنولوژی، دارای عمر مفید بالا، کم مصرف، نیاز زیادی به مراقبت نداشته، مقرون به صرفه و با انواع مختلف" در پمپ کینگ این معیارها همگی ویژگی های استاندارد می باشد که همراه با پمپ ارائه می شود.


در داخل صنعت شما می باشیم


پمپ کینگ در رابطه با نوع فعالیت شما دارای تجربه بوده و همچنین در مورد تجهیزات مورد نیاز دارای اطلاعات می باشد. نوآوری و احتیاجات مورد نیاز شما که با پیشرفت تکنولوژی به وجود می آید را پیگیری و تهیه می نماییم. بدین ترتیب برای مشکلات جدید شما می توانیم راه حل های جدید ارائه نماییم.


پمپ های بدون درزگیر مغناطیسی فعال


درخواست هایی که از طرف مصرف کنندگان پمپ دریافت می شود + امکانات مهندسی + تکنولوژی جدید تولید = پمپ های بدون درزگیر مغناطیسی دارای روکش در خدمت شما می باشد.


این تکنولوژی برتر ضد رخنه بودن که برای اولین بار در ترکیه از طرف پمپ کینگ اجراء شد، در کنار "وجود نداشتن رخنه"، مانند دیگر استانداردها نیز دارای امکانات کت های حرارتی و سوباپ های بای-پَس می باشد.


بدون شک آخرین نقطه ای که در ضد رخنه بودن پمپ بدان رسیده شده است، سیستم مغناطیسی فعال می باشد. این روش که به خصوص جهت مایعات سمی و خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد، روز به روز شایع تر شده و در عملیات عمومی تر نیز جای دارد.


پمپ های مغناطیسی دارای روکش نیاز به هیچگونه قطعه ضد رخنگی ندارد. اینکه پمپ کاملا" بسته می باشد یکی از دلایل ساده ضد رخنگی می باشد. بدیهی است که وقتی که قطعه ضد رخنگی وجود نداشته باشد، خرابی های درزگیر نیز از بین خواهد رفت.


نیروی خروجی ناشی از موتور ویا واحد فعال مخصوص قسمت گردنده پمپ با نیروهای مغناطیسی انتقال داده می شوند. و بدین ترتیب بدون هیچگونه اتصال مکانیکی فعالیت بسیار حساس و بدون سر و صدا به وجود می آید.


چارچوب و فعال


پمپ های مغناطیسی دارای روکش که از طرف پمپ کینگ تولید می شوند، دارای قطعات حامل به نام کنسول می باشند. بدین ترتیب، جوابگوی تمامی انواع فعال مورد نیاز می باشد. مهندسین ما در انتخاب مقادیر فعال عمر مفید پمپ را با حساسیت بالا بررسی می نمایند.


 


انتخاب پمپ: چگونه در رابطه با بهداشت محیط و طبیعت این مقدار مهم می باشد؟
katalog
King Pompa 2010 بروشور
دانلود
ارتباط

حق طبع و نشر © 2010 King Pompa      

UKAS